Lansare de carte: cARTier. Intervenții periferice @ FdP

cover-lansare-fabrica_web

[scroll for English]

Lansare de carte: „cARTier. Intervenții periferice”, editura IDEA, colecția PUBLIC (ediție bilingvă româno-engleză)

Asociația Colectiv A și inițiativa La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur vă invită la lansarea publică a volumului bilingv cARTier. Intervenții periferice editat de Silviu Medeșan și Laura Panait, în cadrul colecției PUBLIC a editurii IDEA.
Evenimentul va avea loc joi 15 decembrie 2016, ora 19.00, la Fabrica de Pensule (bar, et. I).

Invitați: Alex Axinte (studioBASAR,București), Alexandru Polgár, Dana Vais
Gazde: Silviu Medeșan, Laura Panait

Evenimentul va fi urmat de prezentarea Actors of Urban Change în Siberia (Silviu Medeșan, Laura Panait) și prezentarea post-eveniment Conference on Dance Research Miyazaki, Japonia (Miki Braniște) și un pahar de vin.

FB event

Despre publicație:
Este posibil ca arta să (mai) schimbe societatea? Şi dacă da, ce etică şi metodologii trebuie însuşite? Acestea sînt cîteva probleme şi întrebări pe care ni le-am pus de-a lungul celor 4 ani de cînd Colectiv A coordonează iniţiativa „La Terenuri – Spaţiu Comun în Mănăștur”. La unele am reuşit să răspundem experimentîndu-le pe teren, la altele răspund alţi actori urbani, care au trecut deja prin ce urmează noi să trecem. Considerăm această publicaţie ca o comparaţie şi un dialog între metodologia aplicată în cartierul Mănăștur şi alte cazuri similare din România şi Europa. Am realizat o colecţie de texte critice despre practici şi procese alternative care s-au dovedit eficiente în periferie, adică în afara centrului festivalizat sau dincolo de arta din cutia albă sau neagră. Ne interesează cum arta poate activa comunități și spații urbane, cum poate contribui la modelarea reală a spaţiului fizic şi social al oraşului.

„cARTier. Intervenții periferice” este publicată la editura IDEA Design & Print, în Colecția PUBLIC și include texte de Silviu Medeșan, Emanuele Braga, Svea Heinemann, Miruna Tîrcă, Alex Axinte & Cristi Borcan (studioBASAR), Constantin Petcou & Doina Petrescu (atelier d’architecture autogérée, aaa), Dana Vais, un de Adrian T. Sîrbu interviu cu inițiatorii proiectului La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur: Silviu Medeșan & Laura Panait și un calendar al activităților proiectului între 2012-2016.


Publicație coordonată de: Silviu Medeșan & Laura Panait
Imagini: Pan Ioan, Mădălina Pop, Mihai Stanciu, Mircea Feneșan, Raluca Mărginaș, Diana Galoș, Panos Georgiou, Victor Oleynik, Silviu Medeșan, Laura Panait și autorii.
Redactor de colecție: Marius Babias
Redactare şi corectură: Alexandru Polgár
Tehnoredactor: Lenke Janitsek
Copertă, concepție grafică și tipar: Idea Design & Print, Cluj
ISBN 978-606-8265-47-6
Copertă: Sesiune de Open Stage „La Terenuri”, iunie 2015. Foto: Pan Ioan
Colecţia PUBLIC

Proiect editorial co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
– – – –
Evenimentul de lansare este realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca.
Parteneri și prieteni: Editura IDEA, Transilvania Reporter, Actual de Cluj, Clujul Cultural, Slicker.ro, Zile si nopti, Buletin de Mănăștur, Sign maker.
Mulțumim Fabricii de Pensule pentru găzduire!

[ENG]

Book Launch Event: „cARTier [Art in the Neighborhood]. Peripheral Interventions”, IDEA Publishing House, PUBLIC Collection (bilingual Romanian & English edition)

In conjunction with the Colectiv A Association and the „La Terenuri [At the Playgrounds]: Common Space in Mănăștur” initiative we kindly invite you to the official book launch of “cARTier. Peripheral Interventions” volume, edited by Silviu Medeșan and Laura Panait, PUBLIC Collection, IDEA Publishing House.

The event will be held on Thursday, 15 December 2016, at 7 p.m., The Paintbrush Factory (Bar area, 1st Floor).

Guests: Alex Axinte (studioBASAR, Bucharest), Alexandru Polgár, Dana Vais

Hosts: Silviu Medeșan, Laura Panait

In order to provide an understanding of the development of the whole project, the event will be followed by the “Actors of Urban Change” presentation (Silviu Medeșan, Laura Panait) and the post-event “Conference on Dance Research Miyazaki”, the Japanese experience (Miki Braniște), concluding with an informal chat over a glass of wine.

Is it (still) possible for art to change society? And if yes, what ethics and methodologies are required for this? These are some of the problems and questions that we had to deal with in the four years since Colectiv A coordinates the “La Terenuri [At the Playgrounds] – Common Space in Mănăştur” initiative. To some we managed to answer by testing them on the ground, to others there are answers from other urban actors, who already went through what will be coming for us as well. We consider this publication as a comparison and a dialogue between methodologies applied in the Mănăştur neighborhood and other similar cases in Romania and Europe. We created a collection of critical texts on these alternative practices and processes, which proved themselves to be effective at the periphery, that is, outside of the city center full of festivals and beyond the arts placed either in a white or in a black box. We are interested in how art could activate communities and urban spaces, how it could contribute to the real modeling of the physical and the social space of the city

About the publication:

cARTier. Peripheral Interventions” is a 2016 book release by IDEA Design & Print Publishing House, within the PUBLIC Collection. It contains articles by Silviu Medeșan, Emanuele Braga, Svea Heinemann, Miruna Tîrcă, Alex Axinte & Cristi Borcan (studioBASAR), Constantin Petcou & Doina Petrescu (atelier d’architecture autogérée, aaa), Dana Vais, along with an interview by Adrian T. Sîrbu with the initiatiors of the “La Terenuri – Common Space in Mănăștur” project, Silviu Medeșan & Laura Panait, and it also provides a section recording the activities of the project from 2012 to 2016.

Coordinated by: Silviu Medeșan & Laura Panait

Images by: Pan Ioan, Mădălina Pop, Mihai Stanciu, Mircea Feneșan, Raluca Mărginaș, Diana Galoș, Panos Georgiou, Victor Oleynik, Silviu Medeșan, Laura Panait and the authors.

Collection Editor: Marius Babias

Editing and Proofreading: Alexandru Polgár

Designer: Lenke Janitsek

Graphic Concept, Printing and Cover Layout: Idea Design & Print, Cluj

ISBN 978-606-8265-47-6

Cover Photo: Open Stage Session „La Terenuri”, June 2015. Photo: Pan Ioan

PUBLIC Collection

This editorial project is co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.

The project does not necessarily represent the official position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN shall not be held liable for the project’s content or any use to which the project outcome might be put. These are the sole responsibility of the beneficiary of the funding.

– – – –

The launching event is carried out with the support of the Cluj-Napoca Local Council and City Hall.

Partners and friends: IDEA Publishing House, Transilvania Reporter, Actual de Cluj, Clujul Cultural, Slicker.ro, Zile si nopti, Buletin de Mănăștur, Sign maker.

Special thanks to the Paintbrush Factory for its gracious hospitality!

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2023 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress