Festival TransEuropa Cluj 2011

Vă recomand, vorba aia tocită, călduros Festivalul TransEuropa din Cluj organizat de organizaţia European Alternatives, din care fac și eu parte. După cum veți vedea în program, Transeuropa este un festival diversificat, cu mize culturale, artistice şi, mai ales, politice, dar într-un alt sens față de modul în care e înțeles politicul în spațiul miorițic. Se desfășoară simultan în 12 oraşe europene. Intrarea la evenimente e gratuită. Eu mă bucur că membrii Grupului pentru Acțiune Socială s-au implicat în organizarea evenimentelor sau sunt invitați ca speakers.

Programul din Cluj-Napoca
4 – 15 mai 2011

The events marked with * will take place in English.
Access is free to all events in the Festival.

Eastern Europe: the Land of Enigmas (Trans-political Narratives part 1)*
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Miercuri, 4 mai, 18.00-20.30

Invitaţi: Joanne Richardson, Tobias Hering, grupul h.arta (Maria Crista, Anca Gyemánt, Rodica Tache)
În parteneriat cu Fundaţia Tranzit
Pentru programul artistic al Festivalului Transeuropa Cluj, Joanne Richardson a ales patru filme documentare drept cadru pentru interogarea discursurilor principale despre momentul “1989”: ca demarcant al unei inevitabile tranziţii spre democraţie şi piaţã liberã, ca disipare a barierelor fizice şi ideologice, ca naştere a unui nou teritoriu şi subiectivism trans-european. Care sunt implicaţiile politice ale acestor discursuri ale “trans”-ului? Și ce mai rãmâne din sfârşitul fericit al istoriei?

Filmele din program subliniazã substanţa conflictualã a memoriei colective, a turismului şi a comodificãrii. Filmul Monolith de Christina Norman aratã cã istoria este adeseori indescifrabilã tocmai pentru ca este prea apropiatã- prezenţa statuii unui soldat rus în Estonia divide societatea în conflicte cu caracter naţionalist. Renaşterea ideologiilor naţionaliste, alãturi de comodificarea litoralului croat, devenit paradis turistic, reprezintã douã dimensiuni ale tranziţiei în filmul Great Expectations al Renatei Poljak. Prin intermediul acestor douã lumi aparent incompatibile se poate observa echilibrul dintre douã ideologii ale dreptei: promisiunea unui viitor prosper şi a consumului nelimitat, faţã în faţã cu întoarcerea la tradiţia sângelui şi a pãmântului.

Description in English

For the artistic program of the Transeuropa Festival in Cluj, Joanne Richardson has chosen four videos as a frame for questioning the dominant narratives about „1989” – as the marker of an inevitable transition towards democracy and the free market, as the withering away of physical and ideological borders, and as the birth of a new Transeuropean territory and subjectivity. What are the political implications of these narratives of the „trans”? And what is left out from this happy ending of history?
The videos in the program highlight the conflicting status of collective memory, tourism and commodification. Christina Norman’s Monolith shows that history is sometimes indecipherable precisely because it’s still too close – the presence of the statue of a Russian soldier in Estonia divides society into nationalist wars. The resurrection of nationalist ideologies alongside the commodification of the Croatian seaside into a tourist paradise are the two sides of transition in Renata Poljak’s Great Expectations. In these seemingly incompatible worlds, we see a swing between two ideologies of the right – a promise of future prosperity and consumption without restraints, and a return to the tradition of blood and soil.

Eastern Europe: the Land of Enigmas (Trans-political Narratives part 2)*
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Joi, 5 mai, 18.00-20.30

Invitaţi: Joanne Richardson, Tobias Hering, grupul h.arta (Maria Crista, Anca Gyemánt, Rodica Tache)
În parteneriat cu Fundaţia Tranzit

Red Tours este o cãlãtorie prin parcul de distracţii al istoriei, ai cãrei pasageri sunt ghidaţi dintr-o locaţie în alta, plonjaţi în roluri şi scenarii prefabricate, lipsindu-le posibilitatea de a pãşi afarã. Cãlãtoria joacã rolul de alegorie pentru modul în care istoria a fost transformatã într-un trinket sau suvenir, consumat fãrã analizã sau reflecţie. Povestea ne aratã cum nativii au devenit colaboratori activi ai propriei lor colonizãri. Trecutul imediat, pe care tocmai l-au trait, a devenit indescifrabil. Acum este asemenea unei umbre, a unei fantome ce bântuie prezentul dintr-un orizont aflat în permanentã diminuare.
Firul roşu al programului de filme este reprezentat de imaginea cãlãtoriei drept metaforã a tranziţiei. Cu toate acestea, cel de al patrulea film din serie, Letter from Moldova, evidenţiazã şi posibilitatea unei altfel de interpretãri. Ca metaforã a transformãrii, a devenirii şi a cunoaşterii celuilalt, cãlãtoria încã mai reprezintã un simbol al speranţei, asemenea fragmentelor unei lumi uitate, adânc îngropate în timp.

Description in English
Red Tours is a trip through the amusement park of history, with passengers guided from one location to another, plunged into prefabricated roles and scripts, without the possibility of stepping outside. The travel serves as an allegory for how history has been transformed into a trinket or souvenir that is consumed without analysis or reflection. In this story, the natives have become willing collaborators in their own colonization. The immediate past they have lived is no longer decipherable. It remains a shadow, a ghost that haunts the present from a horizon that is constantly receding.
The common thread of the video program is the image of travel as a stand-in for the process of transition. However, the fourth video in the series, Letter from Moldova, also points to the possibility of another meaning. As a metaphor of transformation, becoming and the encounter with the other, travel still holds out a promise of hope, like fragments of a forgotten world buried beneath the sands of time.

Pulse, within the Veil
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Vineri, 6 mai, 16.00-18.00
Invitaţi: prof. Dorel Găină, Cristina Chirilă, Alexandru Meruţiu
Ȋn parteneriat cu Fundaţia Tranzit

Expoziţia se inspiră din proiectul lui Pawel Leszkowicz, „Ars Homo Erotica”, fiind centrată pe relaţia între intimitate şi identitate. Ea doreşte să fie un act politic capabil de a genera un dialog deschis privitor la iubire între persoane de acelasi sex, majoritatea operelor de artă (semnate de Cristina Chirilă, Doru Butz şi alţi artişti europeni) adresând problematica socială şi politică a modului de viaţă homosexual. Ca spaţiu caracterizat de o puternicã încãrcãturã emoţionalã, expoziţia poate fi apreciatã drept o încercare de spargere a tabu-urilor, prin crearea unei stãri sincere de apropiere şi de reflecţie.
Description in English
The exhibition draws its inspiration from Pawel Leszkowicz’ s Ars Homo Erotica (National Gallery, Warsaw), and proposes a focus on the perception of intimacy in relation to identity. It is a political gesture in itself, due to its opening a dialogue on the theme of same sex love and desire in Romania, a place where this is still taboo. Moreover, most of the artworks address social and political implications of the homosexual way of life, without trailing off the inner focus as reference point. As a space of powerful emotional charge, it can be considered an attempt to breaking taboos by creating a genuine closeness and state of reflection.
Featuring works by Cristina Chirilă, Doru Butz, Alexandru Meruţiu and other contemporary European artists.

Visualizing Transnationalism*
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Sâmbătă, 7 mai, 17.00-18.30

Invitaţi: Maria Ptqk, Nicolas Maleve (GenderArtNet)
Ȋn parteneriat cu Fundaţia Tranzit, GenderArtNet collective
Evenimentul va include prezentarea şi dezbaterea rezultatelor workshop-ului „Visualizing Transnationalism”, desfăşurat la Berlin şi Cluj în perioada 12-16 aprilie 2011, în urma căruia s-a realizat, dintr-o perspectivă de gen, cartografierea fluxurilor transnaţionale europene şi la nivelul oraşului Cluj. Rezultatul workshopului reprezintã o hartã alternativã a municipiului. Inspiraţi de o vizitã la Grãdina Botanicã, am fost identificat şi etichetat opt regiuni: ornamentala, geo-lirica, taxonomica, frica de ziua de mâine, fermentaţionala, miraculoasa, exobotanica şi Apocalipsa. Pentru a le discuta, vã aşteptãm sâmbãtã seara la Casa Tranzit.
Evenimentul va fi precedat de prima difuzare publicã a filmului It Gets Better, realizat de cãtre colectivul video al Transeuropa Network, ce reprezintã varianta europeanã a proiectului american omonim.
Description in English
The map was aimed at producing a tactical and feminist counter-cartography of Cluj, that reflects on the connections between gender and territory and keeps trace of the collective process through which it has been developed. This poster was designed and produced in collaboration of both Cluj and Berlin and will be on display in the two cities and in Urban Center of Bologna. Eight regions were identified and labeled inspired by a visit to the Botanical Garden. “Ornamental”, “Geolyrical”, “Taxonomical”, “Afraid of tomorrow”, “Fermentational”, “Miraculous”, “Exobotanical”, “The end of the world”.
The event will be preceded by the first public presentation of It Gets Better, the European version of the successful American video series, produced by the video team of the Transeuropa Network (www.euroalter.com/network)

Pădurea Interculturală: să creştem împreună
Pădurea Făget
Duminică, 8 mai, 12.00-19.00
Invitaţi: Liana Buzea (EcoAssist)
Ȋn parteneriat cu Romano Suno-Asociaţia Studenţilor Romi, EcoAssist, ROSAL, Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Români, romi şi studenţi internaţionali, suntem cu toţii egali şi aceiaşi atunci când e vorba de protecţia mediului. Pădurea interculturală creşte din fiecare copac ce o formează. Trei echipe mixte, conduse de cãtre un student român, rom şi, respectiv, internaţional, vor organiza ecologizarea zonei turistice a Pădurii Făget în aceastã duminicã. Pentru a participa vã puteţi sã înscrie la adresa: stern_bianca@yahoo.com
Description in English
No matter who (they say) we are, the forest is ours to be enjoyed. Let’s clean it all together then: Roma, Romanian and international! The 3 teams will be led by a Romanian, Roma and international student, respectively, and will clean the most popular tourist grounds of the Făget Forest nearby Cluj. If you want to join, write to us on: stern_bianca@yahoo.com

Morgen film projection*
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Luni, 9 mai, 18.00-20.00
Eterna poveste a unei sincere prietenii, cu personaje ieşite însă din comun: un imigrant kurd din Turcia în drum spre familia sa din Germania şi un bodyguard dintr-un orăşel de graniţă transilvănean. Poveste premiată cu 4 premii la Locarno, dintre care Premiul Special al Juriului.
Description in English
The projection of the film Morgen, the story of the true (and unusual) friendship between a Romanian bodyguard and a Kurdish immigrant on his way to Germany. The story received 4 prizes at the Locarno Film Festival this year.

Other Europes. Why it is necessary to re-imagine Europe from its contested margins.*

Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Luni, 9 mai, 20.o0-2o.30
Invitaţi: prof. Regina Römhild, Cristian Suciu, echipa Other Europes

Proiectul, coordonat de Prof. Regina Römhild şi elaborat de cãtre un grup de 9 masteranzi ai Institut für Europäische Ethnologie (Humboldt-Universität zu Berlin), care vin la Cluj special pentru Festivalul Transeuropa, abordeazã teme precum migraţia, postcolonialismul, Estul, minoritãţile, dincolo de perspectiva neoliberalã. Discuţia ce va urma prezentãrii se va concentra, printre altele, pe situarea Clujului ca margine a Europei. Principala direcţie de investigaţie a proiectului o reprezintã potenţialul Europei de a mai fi un spaţiu atractiv pentru generarea de noii utopii sociale, politice şi pentru mobilizarea unor mişcãri transnaţionale. Obiectul principal al studiului este actorul şi producţia culturalã situatã la intersecţia dintre practici artistice, universitare, activism politic şi subculturã.

Description in English

The project, coordinated by Prof. Dr. Regina Römhild and put into place by a group of 9 MA students from the Institut für Europäische Ethnologie of the Humboldt-Universität zu Berlin, who are coming to Cluj especially for the Transeuropa Festival, approaches themes such as migration, postcolonial perspective, East, minorities beyond the neoliberal mainstream. In the discussion afterwards they will debate, among others, on the position of Cluj at Europe’s margin. Their main question is whether Europe is still (if at all) an attractive space for social, political utopia (or heterotopia) and for the mobilisation of transnational movements. They focus especially on actors and productions at the crossroads of subcultural and migrant practices, art, cultural production, academia, and political activism.

Go East: Romania, Transylvania, Cluj as destination*
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Luni, 9 mai, 20.30-21.30
Invitaţi: András Hatházi, Solène Brunet, Sofia Kostyuchenko,
Cristian Suciu

Ȋn parteneriat cu Fundaţia Tranzit, Centrul Cultural Francez Cluj-Napoca

Europa Centrală şi de Est, percepută în general drept sursă de emigraţie, constituie recent şi destinaţia pentru fluxuri migratoare dinăuntrul şi dinafara Uniunii Europene. Dezbaterea, precedată de proiecţia filmului Morgen, va examina această nouă dimensiune a europenităţii, precum şi necesitatea de a reinterpreta discursurile multiculturale central-europene în contextul globalizãrii.
Description in English
Central and East European societies are usually perceived as sources of emigration to the rich West. This event dares the current image, trying to establish the beginning of a beautiful story of friendship between our Central-European past and its future, beyond the clichés imposed by mainstream political and media discourse.
.
Urban Spaces: old and new
Cafeneaua l’Atélier, str. Memorandumului, nr. 9
Marţi, 10 mai, 20.00
Invitat: prof. Dorel Găină
Ȋn parteneriat cu Cafeneaua l’Atélier
Sânziana Crăciun va prezenta cu ajutorul mijloacelor foto şi grafice rezultatele demersului său de explorare a spaţiului public urban în două medii percepute drept contrastante, Europa Centrală şi cea Occidentală. Cele două oraşe selectate sunt Cluj-Napoca si Londra.
Description in English
The young artist makes use of photography and graphics in her exploration of two cases of urban architecture: Cluj-Napoca and London. Flipcharts will be available for participants to express their views on the public space that we share, views that will be further discussed upon during the Space, motion, emotion workshop taking place next Saturday in Piaţa Muzeului.

Sesiune de lecturi: despre şi alături de romi
Librăria Cărtureşti, Iulius Mall
Joi, 12 mai, 19.00-21.30

Invitaţi: actorul şi scriitorul Rudy Moca, cons. Marius Iancu Lakatos
Ȋn parteneriat cu Librăria Cărtureşti, Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Cultural Francez Cluj-Napoca
Două cuvinte pot crea două imagini diferite al căror impact depinde de cine şi cum alege să le prezinte: evenimentul supune dezbaterii pasaje de lectură din literatura non-romani, respectiv romani ce au conturat de-a lungul timpului imaginea romului şi a culturii sale.
Description in English
The event aims at developing around the two contrasting perceptions of the Roma and his community: the one coming from non-Romani literature, with which all of us are accustomed to and seem comfortable with, and the internal view, provided by Romani literature itself.

Is Europe too Social?*
Univ. „Babeş-Bolyai”, Fac. de Studii Europene, Sala Schuman
Vineri, 13 mai, 16.00-18.00
Invitaţi: Juraj Draxler (Center for European Policy Studies Bruxelles), Norbert Petrovici (Univ. „Babeş-Bolyai”), Sergiu Mişcoiu (Univ. „Babeş-Bolyai”)
Moderator: Ciprian Bogdan (Univ. „Babeş-Bolyai”)

În parteneriat cu Univ. „Babeş-Bolyai”, Fac. de Studii Europene (masteratul Studii Politice Europene Comparate) și Grupul pentru Acțiune Socială (GAS)

Pretextul existenţei a prea multe măsuri cu caracter social este adesea folosit drept leitmotiv pentru justificarea unui anumit tip de practici economice, de către experţi şi media deopotrivă. Conferinţa lui Juraj Draxler, cu invitați din sfera academică locală, va aborda statutul economiei post-comuniste din perspectiva relaţiei sale cu modelul american, cel chinez, respectiv modelele sociale vest-europene. Se ajunge astfel la întrebarea: Care este viitorul „modelului social post-comunist” din Europa Centrală și de Est?

Description in English
„Too much social policy” is commonly given as a motto for alleged European economic ills, a cliché found in business press such as The Economist. However, is Europe actually doing badly as compared to the US, a much more liberal economy? Secondly, how much sense does it make to point at Chinese growth rates and argue Europe needs to react by labour market deregulation and rolling back the welfare state?
In addition to comparing social policy role in Europe’s economic model, prof. Draxler will focus on the sharp divide between „old Europe” and the new member states. The latter spend much less on social policy than the former. In addition, they reform much more radically than the West. Why is this the case? And what is the future of ‘the post-communist social model’?

Finding every city in its own environment*
Piaţa Muzeului
Sâmbătă, 14 mai, 12.00-18.00
Ȋn parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, European Alternatives Londra, European Alternatives Amsterdam
Invitat: Jonmar van Vlijmen (Amsterdam)
Social market-ul va fi organizat la Cluj şi la Londra pe timpul Festivalului Transeuropa, scopul acestuia fiind de a reprezenta un cadru pentru schimbul liber de obiecte (cãrţi, haine, obiecte decorative), dar şi de abilitãţi (handmade, modelat baloane, improvizaţie teatralã etc) pentru toţi cei interesaţi. De asemenea, artistul Jonmar van Vlijmen (Amsterdam), va prezenta proiectul Transeuropa Network pe aceeaşi temã, intitulat Transnational library of objects. Participarea se obţine în urma unui mail trimis la adresa pazsint.annamaria@yahoo.fr sau diana@euroalter.com
Description in English
The social market that will be organised in both Cluj and London during the time of the Festival will consist of the free sharing of objects and skills among the participants and all those who want to enter the game. At the same time, Jonmar van Vlijmen (artist, Amsterdam), will present the transEuropean project following the same concept, entitled Transnational library of objects, that represents a personal narrative on the city. If you want to share an object or a skill, please write to pazsint.annamaria@yahoo.fr or to diana@euroalter.com

Space, motion, emotion*
Piaţa Muzeului
Sâmbătă, 14 mai, 18.00-20.30
Facilitator: Karina Kottova
Artist: Jana Babincova
Ȋn parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, UMakArt Praga
Workshopul, intitulat Space, Motion, Emotion, urmãreşte conştientizarea modificãrilor pe care schimbãrile survenite în spaţiul public le au asupra modului nostru de a percepe deopotrivã estetica şi rolul acestuia. Pentru înscrieri ne puteţi contacta la adresa: sanziana.craciun@yahoo.com
Description in English
The workshop, entitled Space, Motion, Emotion deals with the division of public space and its impact on residents. Workshop participants will have the opportunity to create and transform large structures, and experience how these changes affect their perception of and the use and aesthetics and public space. If you want to participate in the workshop, please write to sanziana.craciun@yahoo.com

Drepturile romilor în Uniunea Europeană

Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Duminică, 15 mai, 10.00-18.00

Programul forumului abordeazã, prin intermediul workshop-ului, al filmului prezentat şi al celor trei serii de dezbateri din care este constituit, posibilităţile legale existente pentru ca romii să poată influenţa în mod direct policy making-ul european.

The forum is aimed at bringing together the perspectives of the sociologist, anthropologist, activist, artist and policy-maker in the framework of Roma integration so as to ensure their making a stand as European Union citizens.

1) Workshopul Multi/Intercultural

Facilitator: Cristian Suciu (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca)
10.00-12.30

Workshopul urmãreşte descoperirea aspectelor pozitive şi a celor negative ce constituie paradigma multi, respectiv inter, culturalã în ceea ce priveşte nu numai integrarea romilor, dar şi pe cea a celorlalte minoritãţi naţionale, cu o perspectivã orientatã pe termen mediu şi lung asupra imigranţilor de origine extra-europeanã în România. Pentru a participa ne puteţi contacta la adresa Diana@euroalter.com

The workshop aims at discovering the positive and negative aspects of thinking multi and, respectively, intercultural. The topics approached are not only concerning the Roma and the other national minorities found on Romanian territory, but also the situation of the immigrants who are due to arrive in the years to come. If you want to participate, please contact us at Diana@euroalter.com

2) Panelul 1: Who’s a Roma?
14.00-15.30

Primul panel al forumului are drept scop conturarea unei imagini autentice a multiplelor identitãţi pe care le au romii, în Uniunea Europeană, dar şi în România.

The first panel of the forum will approach the complex thematic of Roma identities, both in Romania and in the other European Union countries.

3) Panelul 2: Counting the Roma*
15.30-17.00

Counting Roma: Examination of Roma underrepresentation in the official statistics*- prezentare susţinutã de cãtre domnul Marius Wamsiedel, sociolog, expert Romani CRISS Bucureşti

Conform unei abordãri deopotrivã teoretice şi emipirice, prima prezentare publicã a rezultatelor focus grup-urilor organizate în 5 comunitãţi de romi din România, va analiza importanţa studierii procesului prin care romii aleg sau nu sã se identifice ca atare, în vederea dezvoltãrii de politici publice eficiente.

According to a both theoretical and empirical approach, the first presentation of the results of focus groups organised this spring in 5 Roma communities in Romania, aims at awareness-raising on the importance of Roma (self)identifying themselves so that efficient public policies can develop.

4) Conferinţa Prof. Thomas Acton: Problems in the strategies of Romani Organisations to deal with European Racism: Can the census help?* – 17.00-18.00

Conferinţa domnului Thomas Acton, unul din cei doi profesori de culturã Romani din lume, îşi propune sã exploreze importanţa recunoaşterii identitãţii de rom, de cãtre non-romi şi romi deopotrivã, de-a lungul istoriei europene.

Prof. Thomas Acton is one of the two professors of Romani culture in the world. His conference will explore the significance and the importance of (self)identification as a Roma throughout European history.

Invitaţi:
prof. Thomas Acton (Greenwich University, London), Gábor Fleck (Hungarian Academy of Science), prof. Vintilă Mihăilescu (Universitatea Bucureşti) Enikö Vincze (Fundaţia „Desire”), prof. Cristina Raţ (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), Cristian Suciu, Pavel Doghi (organizaţia „Amare Phrala”), cons. Marius Iancu Lakatos, Marius Wamsiedel (Romani CRISS Bucureşti), Alayna Garvin şi Damien Nantes (Hors la Rue Paris)

În parteneriat cu Fundaţia Tranzit, Organizaţia Amare Prhala

.
Concert: Burghesinia plays (on) the New Minority
Casa Tranzit, str. Bariţiu (Malom utca) nr. 16
Duminică, 15 mai, 20.00
Colectivul Burghesinia caută realizarea echilibrului între arta vizuală şi cea audio pentru a contura o nouă imagine a realităţilor urbane contemporane, supuse fluxurilor transnaţionale, dar şi reinterpretării modelului multicultural central-european în contextul integrării europene şi al globalizării .
Burghesinia Collective looks for reaching the equilibrium between music and visuals so as to convey the image of new urban realities, subject to transnational change, but also to the re-interpretation of the century-old multicultural model in the context of European integration and of globalization.

un răspuns la Festival TransEuropa Cluj 2011

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2024 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress