Lansarea Grupului pentru Acțiune Socială

Dacă vreți să participați la diseminarea unor studii de critică socială, la proteste stradale, ateliere, conferințe, proiecții de filme, party-uri etc., vă așteptăm luni, 24 ianuarie, ora 18.00, la Fabrica de Pensule unde vă povestim mai multe despre ceea ce facem:

Statement

Grupul pentru Acţiune Socială (GAS) este un spaţiu de întâlnire pentru diversele opţiuni ideologice de stânga. Scopul platformei GAS este de a lansa dezbateri publice şi de a genera soluţii pentru o societate mai democratică şi mai echitabilă în orizontul unei lumi postcapitaliste. Monopolul ideologic exercitat de intelectualitatea autohtonă de dreapta a eliminat orice distanţă critică faţă de dezechilibrele sistemului capitalist.

Considerăm că sistemul capitalist reproduce şi adânceşte simultan inegalităţile economice, bazate pe distribuirea inechitabilă a resurselor, şi inegalităţile simbolice, vizibile în marginalizarea anumitor grupuri şi categorii de oameni. Explicaţia frecventă care se dă în România pentru această situaţie constă în a pune dezechilibrele pe seama slabei sau greşitei implementări a capitalismului în societatea românească, şi nu pe seama modului însuşi de funcţionare a capitalismului, mai ales în actuala sa versiune neoliberală.

În acest context, GAS îşi propune să dezvolte, într-o manieră creativă şi experimentală, strategii teoretice şi acţiuni publice care să dea mai multă consistenţă şi vizibilitate instrumentelor critice ale gândirii de stânga. Critica sistemului capitalist trebuie completată cu efortul de a imagina şi de a pune în practică proiecte sociale alternative care să facă posibile noi moduri de coabitare şi de acţiune, altele decât cele existente în capitalismul actual.

GAS îşi concentrează cu precădere atenţia pe trei mari direcţii, care reflectă contradicţiile majore prezente în societatea românească.

Varianta integrală a statementului o găsiți pe site-ul Grupului pentru Acțiune Socială (GAS).

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2022 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress