Société Réaliste – Universal Anthem @ tranzit.ro/Cluj

universal anthem

Un proiect de Société Réaliste la tranzit.ro/Cluj (Str. Samuel Brassai, nr.5)

Vernisaj: Joi, 12. decembrie, ora 19:00

În cooperare cu programatorul Frédéric Mauclère, Société Réaliste a creat un soft cu ajutorul căruia se poate calcula linia melodică medie pentru orice fişier audio sau muzică digitală în format MIDI. În proiectul Universal Anthem, artiştii au pus laolaltă imnurile celor 193 de țări membre ale Națiunilor Unite şi au obţinut media melodică a acestora.
Este cunoscut faptul că deși ONU este o organizație născută din unirea națiunilor potrivit numelui său, ea nu are totuși un imn care să exceadă imaginea și definirea de sine a statelor care o alcătuiesc. Dacă ne gândim bine, ar fi dificil să cântăm năzuința înfăptuirii universalității atâta timp cât în imnurile lor statele membre formulează tocmai diferențele ce le deosebesc de celelalte națiuni sau state. De aceea, compunerea unui imn comun, care să salveze aspirațiile naționale particulare, este sortit eșecului. Programul software operează o depăşire mecanică a acestor diferenţe ideologice şi descompune pe rând fiecare din aceste imnuri. Imnul universal, obţinut astfel, conține toate imnurile statelor membre, fiind redat de algoritmi mecanici, nefiind posibil de interpretat de către oameni pe instrumente traditionale.

În spațiul de expoziție tranzit.ro/Cluj, membrii orchestrei Agile (dirijor: Dalma Lidia Kovács), cu ajutorul compozitoarei Cora Miron, vor încerca, totuși, să citească şi să interpreteze acest imn universal. În cadrul expoziției, pe lângă imnul universal interpretat și prezentat de către orchestră, participanții vor putea vedea și notele muzicale ale compoziției pentru fiecare instrument în parte.

Colectivul artistic Société Réaliste a fost fondat în 2004 de Gróf Ferenc (1972) și Jean-Baptiste Naudy (n. 1982). Universal Anthem face parte din proiectul de cercetare tematică intitulat Cultural States, care studiază procesele continue de îndepărtare -– apropiere dintre entitățile politice și domeniile culturale, în paralel cu multitudinea relațiilor construcțiilor culturale. Universal Anthem a fost prezentat pentru prima dată de către Société Réaliste în expoziția „Thelema of Nations” la Galerie Jérôme Poggi din Paris.

Din anul 2012, colectivului Société Réaliste a prezentat expoziția „empire, state, building” la MNAC (București) si Muzeul Ludwig (Budapesta) , precum și diverse expoziții personale la New York („A rough guide to Hell”, P!), Atena („The Shape of Orders to Come”, Salon de Vortex), Varșovia („Komfortkampf, Lokal 30) și Paris („Thelema of Nations”, Galerie Jérôme Poggi; „Monotopia”, Galerie Michel Rein). În 2013, grupul a participat de asemenea la numeroase expoziții și proiecte collective în Aachen, Budapesta, Bruxelles, Chennai, Cluj Napoca, Dresden, Istanbul, Paris, Roma sau Salonic.

Programul Ficțiune, Retorică, Fapte al tranzit.ro a început în 2012 și s-a dezvoltat în cei doi ani care au trecut prin diferite expoziții, ateliere, discuții care au examinat diferite construcții ale realității în privinţa așa-ziselor ei aspecte firești și esențialiste. Primul ciclu de evenimente Ficțiune, Retorică, Fapte a fost lansat odată cu proiectul Statul Cultură şi se încheie cu expoziția Imn Universal a grupului Société Réaliste. Acestea au adus în discuție caracterul efemer, instabil, non-etern, prin urmare construit al unor concepte care generează dezbateri în regiune. Conferința Cultură şi politică a crizei susținută de Boris Buden și G. M. Tamás a problematizat faptul că rolul culturii nu mai îndeplinește o funcție teoretică şi reflexivă, ci una instrumentală și de persuasiune. Nu e loc pentru romi? Romii împinși la margini – din seria de evenimente Pata Rât 2012 – adresează problema discriminării rasiale și a stigmatizării în relație cu un caz particular. Miklós Erhardt, la rândul său, a încercat să arate în expoziţia Instrumental modul în care orice lucru se poate materializa în prezența unui cadru adecvat dacă îi faci un cadru adecvat: juridic ori de altă natură; mai mult, în absenţa unei gândiri critice, discursul naţionalist se poate simţi extrem de confortabil în propria-i retorică. Dinamica generală de grup s-a materializat prin proiectul lui Daniel Knorr Comunitate instantanee. Acesta a arătat printr-o metodă simplă cum se naște comunitatea sau grupul și, în multe privințe, cum se comportă în funcție de parametrii creativităţii. Expoziția lui Elske Rosenfeld intitulată Un Vocabular al gesticii revoluționare (Materiale dintr-o lucrare în desfășurare) a propus o investigaţie în curs despre relaţia dintre revoluţie şi corp, gest şi mişcare.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 13 decembrie – 20 ianuarie 2014, de luni – vineri între orele 15:00 – 18:00.

partenerul principal al tranzit este ERSTE foundation.
partener media: CriticAtac, Paprika Rádió

Pentru mai multe detalii despre eveniment vă rugăm să scrieţi pe adresa office.ro@tranzit.org sau attila.tordai@tranzit.org

tranzit.ro/Cluj
Adresa:
str. Brassai Sámuel nr.5, Cluj
www.tranzit.org
www.ro.tranzit.org/en
tel: (+4) 0745 182672
fix: (+4) 0364 148968

————————–————————–—————–

A project by Société Réaliste

Opening on Thursday, 12th of December, 7 p.m.
Brassai Sámuel Street, no. 5, Cluj-Napoca

Société Réaliste, in cooperation with computer engineer Frédéric Mauclère, has developed a software calculating average musical notations from MIDI files. The artists used this new software to calculate the average national anthem of the 193 member states of the United Nations. It is known that although the UN is an organization born from the union of nations according to its name, does not have an anthem, a song which is going beyond the nation states self-image and self-definition. But if we think about it, the pursuit of universality can’t really be sung as long as the individual states formulate their separation, dissimilarity from the other states and nations in their anthems. So the writing of any universal anthem containing national aspirations and brought to common ground is doomed to be unsuccessful. The software, of course, carries out the operation by decomposing track by track all these anthems. It means that the very first note is the average of all the 193 first notes, the second note is the average of all the 193 second notes, etc. until the last note of the longest anthem. The universal anthem containing every anthem is born as such, but being rendered only out of machinic algorithms, it remains unplayable by traditional instruments and living people.

In the exhibition space tranzit.ro/Cluj, with the contribution of the Agile orchestra (conductor Dalma Lidia Kovács) and composer Cora Miron, the artists will attempt the inevitable human interpretation: they will try to play the composition generated for 12 instruments. At the exhibition, besides the universal anthem interpreted and performed by the orchestra, the scores written by the computer program for 12 instruments can also be viewed.

The artistic cooperative Société Réaliste was founded in 2004 by Gróf Ferenc (1972) and Jean-Baptiste Naudy (1982). Universal Anthem is part of the thematic research project Culture States, which examines the continuous divergence and interlacement between the political entities and the different fields of culture, in parallel with the manifold dependence of the cultural construction. Universal Anthem was first presented by Société Réaliste in the exhibition „Thelema of Nations” at Galerie Jérôme Poggi, Paris.

Since 2012, Société Réaliste has presented its exhibition project „empire, state, building” at MNAC, Bucharest and Ludwig Muzeum, Budapest as well as various solo shows in New York („A rough guide to Hell”, P!), Athens („The Shape of Orders to Come”, Salon de Vortex), Warsaw („Komfortkampf, Lokal 30) and Paris („Thelema of Nations”, Galerie Jérôme Poggi; „Monotopia”, Galerie Michel Rein). In 2013, they also took part in numerous group exhibitions in Aachen, Budapest, Bruxelles, Chennai, Cluj, Dresden, Istanbul, Paris, Rome, or Thessaloniki.

The programme Fiction, Rhetoric, Facts of tranzit.ro started in 2012 and has been developed through exhibitions, workshops, talks and different other events during which reality constructions and their so called natural and essentialist aspect were examined.
At tranzit.ro/Cluj the first cycle of events was launched with the Culture State project and it ends with the exhibition entitled Universal Anthem of the same artistic group – Société Réaliste. It was brought into discussion the ephemeral, unstable, non-eternal, therefore constructed character of certain concepts that generate debate in the region. The conference Culture and Politics of Crises held by Boris Buden and Gaspar Miklos Tamas pointed out that the role of culture no longer fulfills a theoretical and reflexive role, but one of instrumentalization and persuasion. Pata Rat 2012 – Roma Pushed to the Margins multi-piece event examined the racial discrimination and the issue of stigmatization discussed in relation to a particular case.
The Instrumental entitled exhibition attempted to show how everything gets an instant materialization if there is a proper preparation for it by law, and, on the other hand, how culture became instrumental, and nationalism comfortable in its rhetoric. The general group dynamic was materialized by Daniel Knorr’s Instant Community project. Using a simple method he points out how a community or group is called to life and it behaves, in many respects , as permitted by the creative parameters. A Vocabulary of Revolutionary Gestures is an on-going investigation into the relationship between revolution and body, gesture, and movement.

the main partner of tranzit is ERSTE Foundation.
media partner: CriticAtac, Paprika Rádió

For more details about the event please e-mail at office.ro@tranzit.org or attila.tordai@tranzit.org.

tranzit.ro/Cluj
str. Brassai Sámuel nr.5, Cluj
www.tranzit.org
www.ro.tranzit.org/en
tel: (+4) 0745 182672
fix: (+4) 0364 148968

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2022 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress