CULTURE STATES @ Departamentul de Sociologie UBB


tranzit.ro/cluj

“Ficțiune, retorică și fapte”

Joi 28 iunie 2012, orele 17:00, Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul de Sociologie, str. Plugarilor 34, sala 7, Cluj 

CULTURE STATES

Un proiect de Société Réaliste

Prezentare susţinută de Ferenc Gróf şi Jean-Baptiste Naudy
Culture States este un proiect tematic de cercetare ce examinează non-echivalenţa continuă care există între entităţi politice şi arii culturale, împreună cu diferitele subordonări ale construcţiilor culturale. Proiectul investighează instrumentalizarea formelor culturale prin analizarea cazului statelor dispărute în secolului XX, mai precis, a entităţilor politice efemere, fragile, precare, fluctuante şi intens disputate, care au existat în unele cazuri câţiva ani, în altele doar câteva zile. Numărul mare de formaţiuni statale efemere ce au fost proclamate iar apoi au dispărut de a lungul anilor 1900-2001 sînt mărturii ale strategiilor politice rivale, ale ambiţiilor economice şi ale nenumăratelor viziuni antagonice, fie ele etnice, naţionale sau geopolitice. Culture States configurează instrumente de analiză pentru a disloca construcţiile culturale din dependenţa dăunătoare faţă de logica de stat, o logică ce în mod cert determină extinderea, perpetuarea şi amploarea exercitării puterii inclusive a statului.


Prezentarea de la Cluj pe care o va susţine grupul Société Réaliste este punctul de plecare al unui proiect mai amplu, care se va materializa într-o expoziţie la Cluj în toamna anului acesta, precum şi într-o publicaţie. Société Réaliste este o cooperativă pariziană creată în iunie 2004 de către Ferenc Gróf (n. 1972) şi Jean-Baptiste Naudy (n. 1982). Aceasta lucrează cu design-ul politic, economia experimentală, ergonomia teritorială şi consultanţă în inginerie socială. Cooperativa este de natură politehnică şi îşi dezvoltă schiţele de producţie prin expoziţii, publicaţii şi conferinţe. În 2012, Société Réaliste a realizat expoziţiile „empire, state, building” (Ludwig Museum, Budapesta) şi „Monotopia” (Galerie Michel Rein, Paris) şi a participat în numeroase expoziţii de grup şi proiecte la Berlin, Bratislava, Budapesta, Dunaújváros, Istanbul, Léon, Los Angeles, Lyon, Moscova, New York, Paris, Pougues-les- Eaux, Quito, Sfântu Gheorghe, Stockholm şi Weimar.

tranzit.ro/ Cluj este coordonat de Attila Tordai-S.

——————————————————————————-

June 28, 2012 at 5:00pm
Babeş-Bolyai University, Department of Sociology, str. Plugarilor 34, classroom 7, Cluj-Napoca

Culture States
A project by Société Réaliste

Lecture by Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy

Culture States is a thematic research project that examines the ongoing non-equivalence between political entities and cultural areas, along with various dependencies of cultural construction. The project investigates the instrumentalization of cultural forms by analyzing the case of the vanished states of the 20th century, or more precisely, the ephemeral, fragile, disputed, precarious, and fluctuating political entities that existed in some cases for a number of years, in other cases for mere days. The large number of ephemeral state formations that were proclaimed and that then disappeared between 1900 and 2001 are evidence of competing political strategies, economic ambitions, and many antagonistic visions, whether ethnic, national or geopolitical. Culture States designs analysis devices aspiring to disclose the nocuous dependence of cultural construction on the logic of states, a logic which vitally calculates the extension, the maintenance, and lengthening of the state’s exercise of inclusive power.
The Cluj lecture by Société Réaliste is the departure point for a wider project, to be materialized in an Autumn 2012 exhibition in Cluj, as well as in a book.Société Réaliste is a Parisian cooperative created in June 2004 by Ferenc Gróf (b. 1972) and Jean-Baptiste Naudy (b. 1982) to work with political design, experimental economy, territorial ergonomy, and social engineering consulting.In 2012, Société Réaliste realized the exhibitions „empire, state, building” (Ludwig Museum, Budapest) and „Monotopia” (Galerie Michel Rein, Paris), and took part in various collective shows and projects in Berlin, Bratislava, Budapest, Dunaújváros, Istanbul, Léon, Los Angeles, Lyon, Moscow, New York, Paris, Pougues-les- Eaux, Quito, Sfântu Gheorghe, Stockholm, and Weimar.

tranzit.ro/ Cluj is coordinated by Attila Tordai-S.

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2022 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress