White Walls – ANDREEA CIOBÎCĂ


WHITE WALLS – ANDREEA CIOBÎCĂ
Lateral Art Space
Fabrica de Pensule
Henri Barbusse 59-61
Cluj-Napoca – Romania

1 – 15 Iunie 2012
Vernisaj: 1 Iunie 2012, 6pm

lateralartspace@gmail.com

White Walls este un proiect experimental care angajează ideea de spaţiu ca element al percepţiei şi ca suport de alimentare pentru schimbările organice ale percepţiei. Spaţiul devine, in acest proiect, sub forma obiectuală, centrul unei analize a carei scop este augumentarea statutului său de bază structurală. Cadrul experimentului alătură conceptele de construcţie şi distrugere, concepte care se motivează reciproc printr-o ecuaţie simplă: construcţie înseamnă posibilitatea distrugerii, iar distrugere înseamna posibilitatea construcţiei. Momentul de trecere dintre cele două este subliniat de prezenţa liniştii. Sunetul specific celor două acţiuni este fundamental diferit, ca şi semnele lăsate in urmă. Ceea ce urmăreşte acest proiect este trasarea acestei traiectorii conflictuale a evoluţiei spaţiale.
Andreea Ciobîcă este studentă în ultimul an de Master (Grafică) la Universitatea de Artă si Design Cluj-Napoca şi aceasta este prima sa expoziţie personală.

White Walls is an experimental project that engages the idea of space as an element of perception and as a background for the organic changes of perception. The space becomes, in this project, through objectification, the center of an analisys whose purpose is the augumentation of its basic structure status. The frame of this experiment joins the concepts of constuction and distruction, concepts that motivate one another through a simple ecuation: construction implies the possibility of distruction, and distruction implies the possibility of construction. The transition moment between the two is underlined by the presence of silence. The specific sound of each of the two actions is fundamentally different, as well as the signs left behind. What this project follows is to draw this conflictual path of the evolution of space.
Andreea Ciobica is a student in the second year of MFA (Graphics Department) at the University of Art and Design Cluj-Napoca and this is her first solo exhibition.

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2021 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress