Condiții transparente pentru consultările cu privire la bugetul local

Grupul pentru Acțiune Socială (GAS) apreciază deschiderea recentă către dialog din partea Primăriei clujene, survenită în urma manifestațiilor din ultimele zile. Primăria propune cetățenilor din asociații, sindicate, mișcări informale etc. participarea la consultările legate de bugetul orașului. Pentru ca dialogul cu privire la distribuirea a aprox. 960 de milioane de lei să fie cât mai eficient și transparent, GAS propune respectarea a cinci pași:
1.    Publicarea pe site-ul primăriei a notelor de fundamentare și a studiilor de impact pentru bugetul local pe 2012, pentru a urmări raționamentele care stau la baza politicilor publice pe diferite domenii de activitate (recomandăm publicarea într-un format accesibil, optimizat pentru căutare, adică HTML cu un motor de căutare și nu PDF-uri cu foi scanate);


2.    Redactarea unui newsletter cu adrese ale cetățenilor care își manifestă interesul de a participa atât la deciziile pe tema bugetului cât și la consultări ulterioare cu privire la politici și investiții publice de interes local (în acest, sens vă punem la dispoziție o listă care conține câteva sute de contacte de cetățeni din diverse structuri asociative, care să contribuie la o listă mai largă redactată în urma apelului primăriei la negocieri);
3.    Stabilirea unui calendar de dezbateri în luna februarie pe cei trei piloni de bază definiți în buget: a. Educație și cultură b. Protecție socială și sănătate și c. Infrastructură și dezvoltare urbană;
4.    Publicarea pe site-ul primăriei a proceselor verbale survenite în urma consultărilor legate de buget cu societatea civilă, dar și a proceselor verbale rezultate în urma formării unor mecanisme cetățenești de monitorizare a investițiilor publice;
5.    Asumarea de principiu de către primărie ca, în anul 2013, o șesime din bugetul local să fie distribuit prin mecanisme specifice democrației participative (ex.: planificare bugetară participativă în cartiere), în urma instituirii unui mecanism de consultare elaborat alături de societatea civilă, care să asigure o deliberare cetățenească largă și informată. Asumarea să fie conformă recomandărilor agendei sociale europene (Europe 2020), astfel încât obiectivele sociale sa devină obiective orizontale în fiecare domeniu al dezvoltării locale.

În urma angajamentului primăriei de a accepta aceste principii de bună guvernare, Grupul pentru Acțiune Socială (GAS) dă curs invitației Primăriei de a participa la consultările cu privire la bugetul local pe anul în curs și la monitorizările ulterioare implementării bugetului.

via GAS.

un răspuns la Condiții transparente pentru consultările cu privire la bugetul local

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2022 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress