Rencontres de Cluj: Patrimoniul – un viitor pentru teritoriu?

Patrimoniul, un viitor pentru teritoriu?
Provocările culturii şi patrimoniului pentru dezvoltarea locală
Cluj‐Napoca, 26‐27‐28 mai 2011

Patrimoniul cuprinde resursele naturale și culturale, materiale și imateriale ale unui teritoriu. Valorizarea acestor resurse este însăși definiția dezvoltării locale.


Noțiunea de patrimoniu ocupă un loc din ce în ce mai important în preocupările colectivităților teritoriale şi ale instituțiilor de stat, precum şi în cadrul politicilor de dezvoltare. Diferiții actori locali şi societatea civilă iau din ce în ce mai mult în considerare aceste mize la nivelul activității lor şi al vieții lor cotidiene. Numeroase acțiuni de recalificare a unui teritoriu, de revitalizare economică sau de punere în valoare se sprijină pe patrimoniu, acesta devenind astfel un element indispensabil în cadrul acestor strategii. Contribuția sa la dezvoltarea economică nu mai trebuie demonstrată: ea induce actori şi întrebuințări foarte diversificate, creatoare de bunuri şi servicii şi, prin asta, locuri de muncă directe sau derivate. Patrimoniul este o componentă esențială a atractivității unui teritoriu, nu numai pentru turism, ci şi pentru investitori sau, pur şi simplu, pentru cei care îl folosesc în viața de zi cu zi. Pentru autoritățile publice, a investi în patrimoniu nu este aşadar o cheltuială în plus, ci o opțiune strategică, având consecințe multiple şi benefice pentru comunitate şi pentru viitorul ei. Patrimoniul cuprinde resursele naturale şi culturale, materiale şi imateriale ale unui teritoriu. Punerea în valoare a acestor resurse este însăşi definiţia dezvoltării locale.

Timp de 3 zile, dezbaterile vor reuni în jur de treizeci de profesionişti ai dezvoltării locale, ai culturii, ai valorizării patrimoniului, treizeci de reprezentanți ai autorităților locale, responsabili de instituții sau de asociații, cetățeni. Aceste zile sunt organizate de Centrul cultural francez din Cluj şi de serviciile Ambasadei Franței în România.
Venite din Franța, Belgia, Italia şi România, mărturiile experienței de teren alternează cu aporturile teoretice. Vorbitorii sunt diverşi : arhitecți, agenți de dezvoltare, aleşi locali, muzeologi, administratori, gestionari de locații, sociologi, filozofi, artişti…
Obiectivele acestor întâlniri :

 • permiterea schimburilor de bune practici şi de expertize, împărtăşirea de experiențe şi reflecții
 • sensibilizarea la necesitatea de a avea în vedere patrimoniul şi valorizarea lui în cadrul dezvoltării unui teritoriu, fie că este vorba de un cartier, de un oraş, de un sat, de un sit natural sau de o regiune
 • dezvoltarea contactelor între participanți, suscitarea cooperării între teritorii, între profesionişti, între decidenți şi între cetățeni
Joi, 26 mai 2011, ora 9:00
Primăria Cluj-­‐Napoca

Deschiderea Întâlnirilor
Discursuri:
 • Autorităţile locale și regionale
 • Reprezentanţi ai Ministerului culturii și patrimoniului naţional
 • Reprezentanţi ai Ministerului dezvoltării regionale și turismului
 • Reprezentanţi ai colectivităţilor partenere cu orașul și regiunea Cluj
 • Consulul general al Ungariei
 • Delegaţia Wallonie-­‐Bruxelles în România
 • Reprezentant al Ambasadorului Franţei în România
ora 11:30
Primăria Cluj-­‐Napoca

Situări și mize
 • Ce este patrimoniul ?
 • De la monumentul istoric la “totul patrimonial”, câteva definiții și evoluţiile lor recente.
 • Legăturile dintre dezvoltarea locală și valorizarea patrimoniului.
ora 14:30
Bastionul croitorilor

Teritoriul și patrimoniul său: identități în formare
Introducere, moderarea dezbaterilor și analize de Yves Gorgeu, Mairie-­‐Conseils (F)
 • A identifica, a inventaria, a proteja și a pune în valoare patrimoniul: de ce? Cum se face? Cum se organizează? Cine decide?
 • Patrimoniul, miza puterii: care este rolul și locul statului, a colectivităţilor teritoriale, a actorilor privați și a societății civile.
 • Legislaţie, factori de decizie, politici de patrimoniu în România.
 • Ce așteaptă societatea noastră de la conservarea trecutului? Poate totul să devină patrimoniu? Tot patrimoniul merită valorificat?
 • Valorizarea patrimoniul permite construirea identităţi  de teritoriu? Care anume?
 • Patrimoniul – instrument de excludere și de retragere sau de prefigurare a viitorului teritoriului?
 • Identitate, diversitate și distribuire : patrimoniul, instrument de deschidere de drumuri și de dialog?
 • La ce folosește peisajul? Poate fi peisajul patrimoniu? Este peisajul un bun comun? Sau amândouă în același timp?

Vineri, 27 mai 2011, ora 9:30
Fabrica de Pensule

Punerea în valoare a patrimoniului: identități remarcabile
Introducere, moderarea dezbaterilor și analize:André Micoud, sociologue (F)

• Cum reușim să “patrimonializăm” un teritoriu?
• Patrimoniul, vector inconturnabil al dezvoltării locale?
• UNESCO și patrimonial corect-ul: ce semnificație are “patrimoniul umanității”?
• Peisaje remarcabile, monumente importante, expertizări emblematice: o identitate puternică este oare o şansă pentru dezvoltarea locală? O valoare adăugată? O piedică?
• O mie și unu de feluri de delapidare a patrimoniului.
• O filieră economică inovatoare și promițătoare, dar un filon fragil.
• Patrimoniul în centrul comunicării teritoriilor: instrumentalizare sau valorizare?
• Patrimoniul, ingredient major al produsului turistic: atuuri, limite, consecințe.

ora 14:30
Fabrica de Pensule

Construirea patrimoniului viitorului: inovarea constantă a teritoriului
Introducere, moderarea dezbaterilor și analize: Ciprian Mihali, profesor de filosofie (Ro)

• Construirea viitorului: ce transmitem generațiilor viitoare?
• Cum să hotărâm în locul generațiilor viitoare ce să păstreze de la noi?
• Devine patrimoniul un ”concept nomad”?
• Teritoriul şi patrimoniul său la proba mobilității şi a dezvoltării durabile.
• Noile practici ale teritoriului în lumea globalizată a fluxurilor.
• Cunoştințe, aptitudini şi deprinderi de viață, în provocarea urbanizarii.
• Teritoriul digital : informatizarea şi noile moduri de transmitere a patrimoniului. De la patrimoniul real la cel virtual.
• Mize politice, oportunități economice şi exigențe ale societății civile: care este viitorul noțiunii de patrimoniu?
• Ieri sortite distrugerii, azi în avangarda creației artistice: ruinele industriale, noi teritorii ale patrimoniului. Ce vor deveni mâine?

Sâmbătă, 28 mai 2011, ora 10:00
Castelul de la Bonțida

Analize și concluzii

Printre invitați se numără:
• Primăriile din Cluj‐Napoca, Oradea, Alba-­‐Iulia
• Alte colectivități sau instituții locale și regionale din Transilvania
• Reprezentanți ai Ministerului culturii și patrimonului național
• Reprezentanți ai Ministerului dezvoltării regionale și turismului
• ONG­‐uri și alte structuri din România, Franța și Belgia care se ocupă cu valorificarea patrimoniului
• Asociația națională a orașelor și regiunilor de artă și istorie – ANPVAH
• Reprezentanți din Dijon, din regiunea Auvergne, din Namur
Printre speakeri se numără:
• Benoît Paumier, inspector general ai Ministerului culturii (Franta)
• Yves Gorgeu, director de studii / Mairie-­‐Conseils
• Pascale Pronnier, responsabil cu programarea artistică / Le Fresnoy -­ Studio national des arts contemporains
• Giovanni Kezich, antropolog, director al Muzeului tradițiilor din Trentin – San Michele all’Adige
• Anne-­Sophie Chapellière, responsabil de proiect « reconversie a spatilor industriale abandonate» Primăria Besançon
• Irina Iamandescu, Asociația pentru arheologie industrială AIR
• Avram Fițiu, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj
• Krystel Lepresle, asistent pentru înscrierea viilor din Bourgogne în patrimoniul mondial al UNESCO.
• Jean-Pierre Gillot, asistent pentru înscrierea viilor din Bourgogne în patrimoniul mondial al UNESCO
• Jean-­Sébastien Laumond, agent de dezvoltare, responsabil cu spațiul şi mediul – Haute Bruche – Alsace
• Jacques Fournier, director al Parcului natural regional din Livradois-Forez
• Geneviève Gandy, Sindicatul comunelor din Haut-Rhône
• Véronique Barcelo, director de cultură, departamentul Oise
• Gilbert Dalla Rosa, vice-președinte Slow Food Franța, fost director al Institutului Universitar profesional de dezvoltare teritorială – Université de Pau
• Daniel Wathelet, responsabil de proiect – tr@me consiliu de dezvoltare teritorială (regiunea valonă – Belgia)
• André Micoud, sociolog și director de cercetare la CNRD, Université de Saint Etienne
• Șerban Țigănaș, arhitect, președinte al Ordinului Arhitecților din România
• Augustin Ioan, arhitect, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București
• Corina Bucea, colectiv de artişti „Fabrica de Pensule”, Cluj
• Octavian Groza, profesor de geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi
• Ciprian Mihali, profesor de filosofie, Universitatea „Babeș-­‐Bolyai” Cluj-Napoca
• Bogdan Ghiu, scriitor, eseist, traducător – București
• Didier Montagné, Atelierul cultural Kairos -­ Praga
• Reprezentant al orașului Namur

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2024 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress